Stichting Irisbuurt – Bewonersvereniging Cingelshouck – Rochusbuurtvereniging – Winkeliers

Een burgerinitiatief is de mogelijkheid om een kwestie in de stad rechtstreeks aan de gemeenteraad voor te leggen. De inrichting van de Geldropseweg willen wij op deze manier aankaarten bij het gemeentebestuur. De troosteloze aanblik van het gedeelte van de Geldropseweg tussen de kruisingen met de Vestdijk-Hertogstraat en de Gabriël Metsulaan-Sint Jorislaan, is veel omwonenden, winkeliers en passanten een doorn in het oog.

 

Winkelen, veiligheid en groen
De initiatiefnemers willen graag dat de Geldropseweg ingericht word als gezellige winkelstraat, waar het goed toeven is. Daarnaast willen wij de verkeersveiligheid verbeteren door met name meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers.
Verder pleiten wij voor het royaal toepassen van stedelijk groen. In 2008 zag het gemeentebestuur de noodzaak om de,Geldropseweg op te knappen.

Zij nodigde daarom bureau TARRA voor architectuur en stedenbouw uit om de mogelijkheden te onderzoeken.
Na het uitgebreid raadplegen van bewoners, winkeliers, eigenaren en buurtorganisaties is hier een prachtig plan uitgerold:

  • duidelijk afgescheiden rijbanen voor autoverkeer;
  • voldoende langsparkeerplaatsen, afgewisseld met bomen;
  • vrijliggende fietspaden;
  • voldoende ruimte voor voetgangers met goede oversteekplaatsen.

Helaas werd dit plan niet uitgevoerd.

Volgens ‘Eindhoven op Weg’, september 2013, zet de gemeente in op ‘Gezond, schoon, groen en sociaal’, wij ook! Daarom is het nu tijd dat de gemeente de herinrichting van de Geldropseweg aanpakt!