ROCHUSBUURTVERENIGING

ROCHUSNIEUWS | Het Rochusnieuws vind je hier.

De Rochusbuurtvereniging bestaat al ruim veertig jaar en heeft een leidende rol in het samenwerken met gemeente, omringende buurten en andere partijen en richt zich daarmee op het behartigen van de belangen van de bewoners van de buurt. Hierbij kan gedacht worden aan thema’s als nieuwbouw, woningsplitsing en betaald parkeren.

Om de leefbaarheid in de buurt te bevorderen worden door de vereniging buurtontmoetingen geïnitieerd zoals de wekelijkse Rochusbuurt ontmoet (wekelijkse inloop), het jaarlijkse buurtfeest en de jaarlijkse rommelmarkt met als doel de leefbaarheid in de buurt te bevorderen.

De verenigingsvorm wordt doelbewust in stand gehouden dit betekent dat iedereen die in de buurt woont óf werkt lid is. Door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en de maandelijkse (open) bestuursvergaderingen, zorgt de vereniging ervoor dat bewoners mee kunnen praten en beslissen.

Ons buurthuis de Buut wordt beheerd door de Rochusbuurtvereniging en is daarmee dé plek waar of waaruit alle activiteiten georganiseerd kunnen worden. Ons buurtkrantje, het Rochusnieuws, fungeert ook al ruim veertig jaar als spreekbuis voor de buurt. Bovendien heeft de buurt een actieve facebookpagina.

Yolande

Yolande Voskes

Frank

Frank van der Laak

HET BESTUUR

Het bestuur van de Rochusbuurtvereniging bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Yolande Voskes

Secretaris: Trudy Sturkenboom

Penningmeester: Gijs van Stiphout

Algemeen lid: Niels van ’t Hof

Beheerder de Buut: Frank van der Laak

 

Het Rochusbestuur vergadert iedere eerste maandag van de maand in de Buut. Deze vergaderingen zijn open voor alle buurtbewoners.

Wil je lid worden van het bestuur?

Stuur dan een mail naar: info@debuut-rochusbuurt.nl

 

Jaarlijks geeft het bestuur een toelichting op de gemaakte keuzes en de toekomstige initiatieven tijdens de algemene ledenvergadering. Hierbij zijn alle bewoners welkom.

WERKGROEPEN

In de Rochusbuurt worden veel activiteiten georganiseerd. De vrijwilligers zijn ondergebracht in werkgroepen (in vaak wisselende samenstelling).

De buurt kent o.a. de werkgroepen:

  • Leefbaarheid
  • Buuteettafel
  • Running dinner
  • Buurtfeest
  • Rommelmarkt
  • Speeltuin
  • Rochusnieuws
  • Kinderactiviteiten
  • Werkgroep Geldropseweg (i.s.m. de Iriswijk en Cingelshouck)

 

Wil je in contact komen met één van de werkgroepleden of heb je interesse vrijwilliger te worden in één van de werkgroepen? Stuur dan een mail naar: info@debuut-rochusbuurt.nl