Een bericht uit de Rochusbuurt 1978

Met name de grote sloop Kettingstraat , Rochusstraat en Hoefkestraat in de zeventig en tachtiger jaren.
Door: Paul Veltman