ROCHUSBUURT

ROCHUSNIEUWS | Het Rochusnieuws vind je hier.

DE ROCHUSBUURT

De Rochusbuurt is een kleine buurt tegen het stadscentrum van Eindhoven. Er wonen ca. 1800 mensen op 15 hectare en is daarmee het de meest dichtbebouwde en dicht bewoonde stukje van Eindhoven. In het begin van de vorige eeuw ontstond deze buurt door het aaneenrijgen van grondgebonden woningen. Het was dan ook een typisch particuliere wijk. Mensen bouwden op eigen grond een eigen bedrijf met bijbehorende woning(en). De wegen die de grenzen vormen van de wijk; de Hertogstraat, de Stratumsedijk, de St. Jorislaan en de Geldropse weg, ontwikkelden zich steeds meer tot belangrijke radialen of tangenten voor de stad.

Het gemeentelijk streven was om langs deze doorgaande wegen stedelijke bebouwing te realiseren. Dit zorgde voor overwegend gestapelde middelhoogbouw langs de randen. Inmiddels bevinden zich in de Rochusbuurt twee keer zoveel huurwoningen dan koopwoningen.  Als er één term is waarmee de Rochusbuurt is te kenmerken, dan is het: diversiteit, zowel in stedelijke opbouw als in bevolkingssamenstelling.